Gołdap ul. Krzywa 2 – dobudowa balkonów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

„dobudowa balkonów do budynku przy ul. Krzywa 2 w Gołdapi”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Gołdapi przy ul. Partyzantów 23C w terminie do dnia 06–12-2019r. do godz. 14.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krzywej 2 w Gołdapi

Specyfikacja Krzywa 2 balkony

Przedmiar_goldap balkony_11_2019

GOŁDAP BALKON 01

GOŁDAP BALKON 02

GOŁDAP BALKON 03

GOŁDAP BALKON 04

GOŁDAP BALKON 05

GOŁDAP BALKON 06

GOŁDAP BALKON 07

GOŁDAP BALKON 08

GOŁDAP BALKON 09

GOŁDAP BALKON 10

GOŁDAP BALKON 11

Projekt przebudowa linii telechnicznej Gołdap ul. Krzywa 2

mapa przebudowy kanalizacji opis techniczny 1 opis techniczny 2.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.