Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

Giżycko, dn. 14.09.2022r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

Składanie ofert do dnia :

22.09.2021r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.

ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 14 września 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2022r. pod nr 2022/BZP 00347095/01

ogłoszenie o zamówieniu – usługi budowlane -2022

SIWZ_ostateczna-budowlany-2022-październik

Załącznik nr 6C do umowy- wykaz budynków komunalnych

powiadomienie o wyniku postepowania- przetarg budowlany-2022