Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

Giżycko, dn. 28.10.2022r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko”

Składanie ofert do dnia :

07.11.2022r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.

ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 28 października 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2022r. pod nr 2022/BZP 00414529/01

ogłoszenie o zamówieniu- usługi hydrauliczne

SWZ_ostateczna-hydrauliczny -2022

Załącznik nr 6C do umowy- wykaz budynków komunalnych