Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku

Giżycko, dn. 10.11.2021r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku”

Składanie ofert do dnia :

18.11.2021r. godz. 9.30 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2021r. pod nr 2021/BZP 00265481/01

ogłoszenie o zamówieniu – usługi hydrauliczne

SWZ_ostateczna- usługi hydrauliczne -2021

nieruchomosci_100_komunalne- załącznik 6b

nieruchomosci_w_budynkach_wspolnot_mieszkaniowych- załącznik 6b

powiadomienie o wyniku postępowania- usługi hydrauliczne