Utrzymanie czystości i porządku – przetarg unieważniony

 

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

„Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach  budynkowych oraz  terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko” od 28.10.2015 do 27.10.2016

 

Składanie ofert do dnia :

  • 07.10.2015 . godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

 

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 25 września 2015 r.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)      pdf (1)    pdf (1)     pdf (1)