Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko od 28.10.2016r. do 31.10.2017r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

        

Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach  budynkowych oraz  terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko” od 28.10.2016r. do 31.10.2017r.

 

Składanie ofert do dnia :11.10.2016r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o.  www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 3 października 2016r.  

bzp

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-5-10-2016r

uslugi-sprzatania-siwz

zalacznik-nr-8-do-siwz-mapka-teren-wokol-wc-szalet

zalaczniki-do-siwz

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-przetarg-na-sprzatanie-2016-2017