Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.