Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

Na wymianę– stolarki okiennej w budynkach i lokalach komunalnych w zasobach Gminy Orzysz

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie:  Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w zasobach Gminy Orzysz w ilości 21 szt. okien i 1 szt. drzwi balkonowych

zgodnie z zakresem w specyfikacji stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Orzyszu ul. Rynek 4A w terminie do dnia 2806-2018r. do godz. 1400.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac, wzór oferty i umowy zgodnie z załączoną specyfikacją.

Specyfikacja okna