Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej w budynkach i lokalach w zasobach komunalnych Gminy Orzysz – bez pogotowia technicznego