Prace budowlane – wymiana okien ul. Dąbrowskiego 6/9 w Giżycku

Giżycko, dn. 02.09.2016 r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwana dalej „Zamawiającym” :

        

Wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6/9 w Giżycku”

 

 

Składanie ofert do dnia : 12.09.2016 . godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. /www.administrator-gizycko.pl/ zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 02 września 2016 r.  

Pozwolenie nr 212-2016    Projekt okna    Projektu umowy    Rozeznanie cenowe    STWiOR

WM Dąbrowskiego 6 w Giżycku.