Prace budowlane – Warszawska 15A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 15A W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie remontu zgodnie z opisem.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 31-01-2018r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 15A.

 

ZAKRES PRAC