Prace budowlane – Armii Krajowej 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7   W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy(szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 17-04-2018r. do godz. 10:00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7.

 

Armii Krajowej 7 – przedmiar robót na remont klatek schodowych