Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia w trybie rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW W BUDYNKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

w trybie rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW W BUDYNKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „WYKONANIU IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW W BUDYNKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

Postępowania unieważnia się na podstawie punktu 8 rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie