Zaproszenie do złożenia oferty – remont elewacji frontowej, Gołdap ul. Warszawska 3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Naprawa elewacji frontowej w budynku przy ul. Warszawskiej 3 w Gołdapi”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28–05-2021r. (wysyłka pocztą) lub do godz. 14.00:

1/w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110

2/u Administratora w Gołdapi przy ul. Partyzantów 23C

3/na adresy mailowe: jaroslaw.chomicz@administrator-gizycko.pl lub admgoldap@wp.pl.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 3 w Gołdapi

Gołdap Warszawska 3 naprawa elewacji przedmiar

Gołdap Warszawska 3 naprawa elewacji specyfikacja