zaproszenie do złożenia oferty Orzysz ul. Wojska Polskiego 70 – prace budowlane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

„wymianę rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 70 w Orzyszu”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Orzyszu ul. Rynek 4A w terminie do dnia 06–07-2018r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 70 w Orzyszu.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Orzysz WP 70 rynny przedmiar

Specyfikacja WP 70