zaproszenie do złożenia oferty Orzysz ul. Wojska Polskiego 46 – prace budowlane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

remontu posadzki na strychu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 w Orzyszu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem i specyfikacją stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Orzyszu ul. Rynek 4A w terminie do dnia 0607-2018r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 46 w Orzyszu.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac, wzór oferty i umowy zgodnie z załączoną specyfikacją.

Orzysz WP 46 ocieplenie strychu przedmiar

Specyfikacja WP 46