Zaproszenie do złożenia oferty na roboty w Mrągowie przy ul. Moniuszki 5-7-9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

Mycie elewacji frontowej budynku przy ul. Moniuszki 5-7-9 w Mrągowie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  mycia elewacji od strony ulicy Moniuszki  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Mrągowie ul. Warszawska 43 w terminie do dnia 1406-2018r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 5-7-9 w Mrągowie.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac, wzór oferty i umowy zgodnie z załączoną specyfikacją.

Mrągowo Moniuszki 5,7,9 mycie elewacji frontowej przedmiar

specyfikacja Moniuszki 5-7-9