Zaproszenie do złożenia oferty na roboty w Giżycku przy ul. Żeglarskiej 7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

remontu balkonów, schodów na patio i uzupełnienia spoin na kominach w budynku przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu balkonów, schodów na patio i uzupełnienia spoin na kominach w budynku przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Mrągowie ul. Warszawska 43 w terminie do dnia 2506-2018r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z robót oddzielnie.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac, wzór oferty i umowy zgodnie z załączoną specyfikacją.

specyfikacja Żeglarska 7

Żeglarska 7 balkony przedmiar

Żeglarska 7 patio przedmiar

Żeglarska 7 spoinowanie kominów przedmiar