Zaproszenie do złożenia ofert na remont balkonów w budynku przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25–03-2022r. (wysyłka pocztą) lub do godz. 14.00:

1/w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11

2/na adres mailowy: admbon11@wp.pl

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku

Specyfikacja remont balkonów Żeglarska 7

przedmiar balkony kompozyt