Zaproszenie do złożenia ofert Giżycko ul. Moniuszki 12 – naprawa elewacji

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„naprawa elewacji w budynku przy ul. Moniuszki 12 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 w terminie do dnia 11–05-2020r. (wysyłka pocztą) lub na adres mailowy: admbon11@wp.pl

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 12 w Giżycku.

Moniuszki 12 remont elewacji specyfikacja

Moniuszki 12 remont elewacji i inne przedmiar