Zaproszenie do składania ofert- układanie płytek gres na klatkach schodowych w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 175

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Układanie płytek gres na klatkach schodowych w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 175”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30–12-2021r. (wysyłka pocztą) lub do godz. 14.00:

1/w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11

2/w biurze Administratora Spółki ADMINISTRATOR w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 173

2/na adres mailowy: admbon11@wp.pl

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 175

Specyfikacja Kętrzyńskiego 175 płytki

Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 175 gresy przedmiar