zaproszenie do składania ofert – remont szczytu przy. Kombatantów 8 w Giżycku

Zapraszamy do składania oferty na remont elewacji szczytowej oraz wymianę wyłazu dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kombatantów 8 w Giżycku zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wyłaz systemowy ze świetlikiem.

Termin składania ofert 27.05.2022 r. do godziny 14.00 na adres mail: admbon11@wp.pl lub do biura spółki administrator przy ul. Plac Grunwaldzki 11 w Giżycku.

W ofercie proszę o podanie kwoty oferty, terminu realizacji prac i gwarancji na roboty. Do oferty załączyć kosztorys szczegółowy.

Wyboru oferenta dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. kombatantów 8 w Giżycku.

Kombatantów 8 naprawa szczytu, montaż wyłazu na dach przedmiar