Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont płyt balkonowych i tarasów oraz części elewacji w budynku przy ul. Kombatantów 1A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont płyt balkonowych i tarasów oraz części elewacji w budynku przy ul. Kombatantów 1A

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kosztorysu w zakresie  remontu płyt balkonowych i tarasów oraz części elewacji  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
27-05-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1 A zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót obejmuje:

Zakres 1- balkony:

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej,

wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywiniecie papy) około 8 cm

wykonanie izolacji przeciw wodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę około 8cm,

– uzupełnienie styropianu na ścianie,

wykonanie jastrychu spadkowego (spadek około 1,5%) w systemie Weber,

wklejenie systemowej aluminiowej listwy okapowej (okapnik + maskownica),

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber (taśmy uszczelniające, mikrozaprawy uszczelniające,)

położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie (system Weber),

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania (system Weber),

wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

remont zadaszenia balkonów (ostania kondygnacja) polegający na wykonaniu nowych obróbek blacharskich (blacha ocynkowana powlekana w kolorze istniejącej obróbki) i położenie warstwy papy termozgrzewalnej gr. min 54mm)

 

Zakres 2 – tarasy na parterze:

demontaż istniejących desek drewnianych wraz z legarami,

– demontaż warstw hydroizolacji – do warstwy spadkowej betonu,

– demontaż istniejącej obróbki blacharskiej (wraz z orynnowaniem),

wykonanie nowej obróbki blacharskiej,

wklejenie systemowej aluminiowej listwy okapowej (umożliwiającej montaż rynny),

– wykonanie hydroizolacji w systemie Weber (taśmy uszczelniające, mikrozaprawy

uszczelniające),

wykonanie okładziny tarasów z deski kompozytowej (system wentylowany na wspornikach regulowanych, z podkładkami gumowymi)

wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

 

Zakres 3drewniane elementy elewacji:

Zakres obejmuje tylko te ściany, na których remontowane są balkony

– należy założyć wymianę około 10% desek na nowe

– przeszlifowanie drewnianych elementów,

– impregnacja elementów drewnianych impregnatami barwiącymi,

 

Informacje szczegółowe:

1  .Oferta powinna zawierać :

– cenę ryczałtową za wykonie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami.

Kosztorys należy podzielić na trzy zadania zgodnie z wyżej wymienionym zakresem.

Kosztorys i przedmiary należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej.

2.  Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

3.   Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia