Zaproszenie do składania ofert na remont klatek schodowych w Rudzie 22A gm. Miłki

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Remont klatek schodowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Rudzie 22A”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia10–02-2022r. (wysyłka pocztą) lub do godz. 14.00:

1/w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11

2/na adres mailowy: admbon11@wp.pl

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa w Rudzie 22A

Specyfikacja 22A klatki

klatki schodowe – przedmiar