Zaproszenie do składania ofert – Królowej Jadwigi 23 w Giżycku – remont loggii i wiatrołapów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Remont loggii i wiatrołapów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14–06-2021r. (wysyłka pocztą) lub do godz. 14.00:

1/w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11

2/na adres mailowy: admbon11@wp.pl

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Giżycku

KJ 23 WIATROŁAPY przedmiar

KJ 23 remont loggii przedmiar

KJ 23 specyfikacja loggie i wiatrołapy