ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Giżycko Moniuszki 4 – remont balkonów

 

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„remont balkonów w budynku przy ul. Moniuszki 4 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 w terminie do dnia 24–04-2020r. (wysyłka pocztą) lub na adres mailowy: jaroslaw.chomicz@administrator-gizycko.pl .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 4 w Giżycku.

Specyfikacja Moniuszki 4 balkony

Moniuszki 4 remont balkonów z wymianą balustrad przedmiar