ZAKUP I WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY NA WODOMIERZE ZDALNEGO ODCZYTU W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SP. Z O. O. W GIŻYCKU

ADMINISTRATOR Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

ROZEZNANIE CENOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UMOWY

WARIANT A:

1) ZAKUP I WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY NA WODOMIERZE ZDALNEGO ODCZYTU, ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU INKASENCKIEGO BEZPRZEWODOWEGO W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SP. Z O. O. W GIŻYCKU

WARIANT B:

2) ZAKUP I WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY NA WODOMIERZE ZDALNEGO ODCZYTU Z USŁUGĄ ZDALNEGO ODCZYTU RADIOWEGO W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SP. Z O. O. W GIŻYCKU

Składanie ofert do dnia :

11.12.2019r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka zapytania ofertowe/ od dnia 04 grudnia 2019 r.

przetarg-wymiana wodomierzy na radiowe

zestawienie wodomierzy w lokalach komunlanych