Wymiana pionów i leżaków wodnych i kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Konarskiego 24

Przetarg zakończony
Zwycięzca : „Hydra” Usługi Hydrauliczne Robert Świerpiel 11-510 Wydminy Siedliska 24/2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„WYMIANA PIONÓW I LEZAKÓW WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY KONARSKIEGO 24 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót hydraulicznych w zakresie wymiany pionów i leżaków wodnych i kanalizacyjnych .

Oferta powinna zawierać zakres prac z ceną ryczałtową oraz proponowany okres gwarancji. Szczegółowych informacji udziela Pan Andrzej Stemplewski z Zarządu Wspólnoty pod numerem telefonu  504 470 513.   Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 29-03-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konarskiego 24.