Wymiana leżaków wodnych ul. Warszawska 5

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT\

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA

„Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy z wyniesieniem zaworów podpionowych na korytarz piwniczny w budynku przy ulicy Warszawskiej 5 w Giżycku”

Oferta powinna zawierać zakres prac z ceną ryczałtową oraz proponowany okres gwarancji. Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Doktór z Zarządu Wspólnoty pod numerem telefonu 793-006-677. Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 02-07-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 5.