Wymiana leżaków wodnych Kętrzyńskiego 1A

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE

„Wymiana leżaków wodnych w budynku przy ulicy Kętrzyńskiego 1A w Giżycku”

Oferta powinna zawierać zakres prac z ceną ryczałtową oraz proponowany zakres gwarancji. Szczegółowych informacji udziela Pan Marcin Biega z Zarządu Wspólnoty pod numerem telefonu 796-335-146. Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 05-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1 A.