Wykonanie ekspertyzy budowlanej – kino ”FALA” w Giżycku