Utrzymywanie porządku i czystości

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

na podstawie kodeksu cywilnego

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA:

„UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.

W GIŻYCKU”

 

Szczegółowy zakres prac opisany jest w umowie na utrzymanie porządku i czystości i załączniku nr 1 do umowy (dokumenty w załączeniu – wersja PDF).

 

 

Oferta powinna zawierać:

  • podpisany wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
  • wypełniony załącznik nr 1 do ww. umowy zawierający proponowane kwoty.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 21-04-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Zarząd Spółki ADMINISTRATOR.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)     pdf (1)