Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko” od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

                                                               

Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach  budynkowych oraz  terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko” od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

 

Składanie ofert do dnia :

20.10.2017r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o.  www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 12 października 2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

BIP – ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załączniki do SIWZ