roboty remontowe w budynku przy ul. Osiedle Parkowe 14 w Mrągowie

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE:

„roboty remontowe wymiana rynien w budynku przy ul. Osiedle Parkowe 14 w Mrągowie”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 43 w terminie do dnia 03–06-2019r. do godz. 13.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Parkowe 14 w Mrągowie.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Os. Parkowe 14 – zaproszenie do zlozenia oferty

Mrągowo OP 14 wymiana rynien przedmiar