roboty remontowe w budynku przy ul. Mrongowiusza 39A w Mrągowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE:

„roboty remontowe – remont dachu w budynku przy ul. Mrongowiusza 39A w Mrągowie”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 43 w terminie do dnia 03–06-2019r. do godz. 13.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mrongowiusza 39A w Mrągowie.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Mrongowiusza 39A – zaproszenie do zlożenia ofery

Mrongowiusza 39A remont dachu przedmiar