roboty remontowe w budynku przy ul. Ełcka 28B w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE :

„roboty remontowe w budynku przy ul. Ełcka 28B w Orzyszu”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Orzyszu przy ul. Rynek 4 II p. w terminie do dnia 19–06-2019r. do godz. 13.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ełckiej 28B w Orzyszu.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Specyfikacja Ełcka 28B

Orzysz Ełcka 28B odwodnienie przedmiar