Roboty budowlane ul. Warszawska 21

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE

„Robót budowlanych tj.: remont komina, wykonanie izolacji fundamentów, remont stopnic schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 21 w Giżycku.”

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Gruszka ze Wspólnoty Mieszkaniowej pod numerem telefonu 608 348 969.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 04-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru ofert dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 21.