Remont ściany południowej ul. Warszawska 16

Przetarg zakończony
Zwycięzca : Egeniusz Dycha Zakład Remontowo-Budowlany Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont ściany południowej ul. Warszawska 16.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie

Remont ściany południowej zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 04.10.2013 r. do godz. 1000.

Pliki do pobrania:

pdf (1)