Remont kominów ul. Sikorskiego 1

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KOMINÓW W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 1 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 07-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 1. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Pliki do pobrania:

pdf (1)