Remont klatki – Wodna 2

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. WODNEJ 2 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 22-04-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 2.

 

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)