Remont klatki schodowej ul. Warszawska 15

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY
UL. WARSZAWSKIEJ 15 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać 2 kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego (proszę sporządzić oddzielne kosztorysy na I i II wersję remontu). Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 16-07-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 15.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)