Remont klatki schodowej plus wymiana okien Aleja 1-go Maja 1

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ PLUS WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZY ALEI 1-GO MAJA 1 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej plus wymiana okien zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego (proszę sporządzić oddzielne kosztorysy na remont klatki i wymianę okien). Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 05-04-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Aleja 1-go Maja 1.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)