REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKA 26A W GIŻYCKU

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU PRZY
UL.
WARSZAWSKA 26A W GIŻYCKU”

Składanie ofert do dnia :

  • 18.11.2021r. do godz. 09:00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. /www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zakładka zapytania ofertowe od dnia 10 listopada 2021 r.

dokumentacja_przetargowa- remont klatki – Warszawska 26a

Załącznik nr 4 – Warszawska 26a – remont klatki schodowej – przedmiar robót