REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKA 11A W GIŻYCKU

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PRZY
UL.
WARSZAWSKA 11A W GIŻYCKU”

Składanie ofert do dnia :

  • 18.11.2021r. do godz. 09:00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. /www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zakładka zapytania ofertowe od dnia 10 listopada 2021 r.

dokumentacja_przetargowa- remont klatek – Warszawska 11a

Załącznik nr 4 – Warszawska 11a – remont dwóch klatek schodowych – przedmiar robót