Remont dachu ul. traugutta 16 – Kętrzyńskiego 11

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 16 I KĘTRZYŃSKIEGO 11 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 07-05-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 16 – Kętrzyńskiego 11. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

 

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)

pdf (1)

pdf (1)

pdf (1)