Remont dachu ul. Mickiewicza 37A

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„WYKONANIE REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 37 A W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego. Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 25-10-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 37 A.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)