REMONT DACHU ORAZ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU PRZY UL. KONARSKIEGO 19 W GIŻYCKU.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

REMONT DACHU ORAZ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU PRZY UL. KONARSKIEGO 19 W GIŻYCKU”

Składanie ofert do dnia :

  • 03.09.2021r. do godz. 09:00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. /www.administrator-gizycko.pl /zakładka zapytania ofertowe/ od dnia 26 sierpnia 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania- remont dachu Konarskiego 19 w Giżycku

 

dokumentacja_przetargowa- remont dachu i kominów ponad dachem – Konarskiego 19 

Załącznik nr 4 – przedmiar robót- Konarskiego 19