Remont dachu i kominów Plac Targowy 3

Przetarg zakończony
Zwycięzca : „Usługi Dźwigowe” Dariusz Raubo 11-520 Ryn Jeziorko 23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU I KOMINÓW W BUDYNKU PRZY PLACU TARGOWYM 3 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu i kominów  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 26-02-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Pargowy 3. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

 

Pliki do pobrania:

pdf (1)