Remont dachu i klatki schodowej ul. Mickiewicza 31 w Giżycku

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REMONT DACHU I

KLATKI SCHODOWEJW BUDYNKU PRZY ULICY

MICKIEWICZ 31.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie j/w zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na  podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 18.10.2013r. do godz. 1000Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Do w/w. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego. Planowany termin inwestycji rok 2014.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)