Remont dachu i gzymsu ul. Wyzwolenia 6

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU I GZYMSU W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 6 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu i remontu gzymsu zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego (proszę sporządzić oddzielne kosztorysy na remont dachu i remont gzymsu). Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 19-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Wyzwolenia 6. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)